HavaDurumu-Bugün HavaDurumu-Yarın HavaDurumu-3.Gün HavaDurumu-4.Gün
Atatürk    TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

ALTINYAYLA

COĞRAFİ KONUMU
Altınyayla; Kuzey Batısında Şarkışla, Kuzey Doğusunda Ulaş Ve Sivas, Güney Doğusunda Kangal, Güney Batısında Pınarbaşı (Kayseri) İle Çevrili Bulunmaktadır. İlçede İç Anadolu Bölgesinin Sahip Olduğu Karasal İklim Hüküm Sürmektedir.
Arazinin % 70’i Yayla % 30’u Dağlıktır. Güney Batısında Karatonus Dağı, Kuzeyinde Tonus Ovası, Güneyinde İncecik Ve Mergesen Yaylası, Güney Doğusunda Yücekaya Yaylası Mevcuttur.Yüzölçümü 647 Km2’dir. İlçenin Merkez Nüfusu 4.867 Köylerin nüfusu 10.846 olup, toplam nüfus 15.713 dür.

TARİHÇE
Altınyayla İlçesi 6 asır önce kurulduğu, eski adının Tonus ve Tonus kariyesi olduğu Osmanlıca yazılı bulunan tapulardaki deyimlerden anlaşılmaktadır.
Eski adı Tonus olan Altınyayla, tarihinin ilk çağlarından bu güne kadar sırasıyla Anadolu’da medeniyetler kuran Mezopotamya, Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin yerleşim merkezi oluşmuştur.Osmanlı imparatorluğu zamanında ve 1882 yıllarında Sivas vilayeti 4 sancak, 26 kaza 247 nahiyeden meydana gelmiş, bunlardan merkez sancağı Sivas olmak üzere, Pınarbaşı, Koçgirli, Zara, Divriği, Hafik, Gürün, Yıldızeli ve Tonus Sivas vilayetinin merkezi sancağı arasında yer aldığı bilinmektedir Bu dönemde Sivas beylerbeyliğine bağlı bir sancak olarak teşkilatlanan Tonus (Altınyayla) önemli bir konaklama yeri olmuştur. Şarkışla İlçesine bağlı nahiye olarak faaliyetini sürdürmekte iken 1972 yılında yurt genelinde yapılan yerleşim birimleri isim değişikliği esnasında Tonus’un adı Altınyayla olarak değiştirilmiştir. 1972 Yılında Belediye teşkilatı kurulan Altınyayla 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla 20 mayıs 1990 tarihinde İlçe statüsüne kavuşmuştur.

KÜLTÜR VE TURİZM
Altınyayla Başören köyünde bulunan Kuşaklı (SARİSSA) ören yeri Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biridir. 1895 yılında yılında yaptırılan Altınyayla Camii’nin ahşap işçiliği mükemmeldir.

Bu site T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1989 kez gösterilmiştir.