HavaDurumu-Bugün HavaDurumu-Yarın HavaDurumu-3.Gün HavaDurumu-4.Gün
Atatürk    TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

SUŞEHRİ

COĞRAFİ KONUMU
Sivas’ın Kuzey Doğu bölümünde, Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçenin Nüfusu 25.137, Köylerin nüfusu 19.594 olup toplam nüfusu 44.731 dir. Yüzölçümü 985 km², rakımı 950 metredir. İlçenin Karadeniz Bölgesine yaklaşan kısımları ormanlıktır. İklim olarak Karadeniz iklimi ile kara ikliminin geçiş çizgisinde bulunmaktadır.

TARİHÇESİ
Suşehri ilçesi eski bir yerleşim merkezidir. İlçe tarihinin Bakır çağına kadar indiği sanılmaktadır. 1865 yılında ilçe olmuştur. Eskişar Çataloluk köylerinde Roma,Selçuklu dönemlerine ait tören yerleri mevcuttur. Akşar köyü yakınlarında Roma İmparatoru Hadrianus adına dikilmiş kilometre (Miltaşı) taşlarına rastlanmaktadır.İlçenin eski yerleşim yeri şimdiki merkezin doğusunda çayırbaşı mevkiinde bulunuyordu. Bulahi adını taşıyan bu yerleşim merkezi depremler sonunda yıkılınca ilçe, Endiryas adını alarak şimdiki bulunduğu merkezde gelişmeye başlamış,1906 yılında da sularının bolluğu nedeniyle Suşehri adını almıştır. Suşehri ovası ve Köse dağı 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasına neden olan, Köse dağ savaşına sahne olmuştur. 1917 Yılında doğuda Ruslara karşı savaşan ordumuz geriye çekilmek zorunda kalmış, 3.ordu karargahı Suşehri’ne taşınmıştır. Ruslar doğuda Refahiye ilçesine kadar gelmiş ancak, 1917 Rus ihtilali ve ordumuzun kahramanca direnmesi sonucu geriye çekilmek zorunda kalmıştır. 19 Mayıs 1919 da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresine giderken ilçede konaklamış, Suşehri’ndeki Milli Mücadele faaliyetlerini organize etme görevi Mehmet Ali Efendiye verilmiştir. Ayrıca bir toplantı ile Suşehri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti şubesi kurulmuş, ilçeyi Erzurum kongresinde temsil etmek üzere Çeçen zade İsmail Hakkı Bey delege seçilmiştir.

KÜLTÜR VE TURİZM
Tarihi ve kültürel değer taşıyan tek yapı Belkıs Hatun Camisidir. Ayrıca Selçuklu komutanlarından olan Kösedağı mevkiinde bulunan Köse Süleyman Türbesidir. Baraj göllerinin oluşması turizm alanında olumlu gelişmeler yaratacak potansiyel taşımaktadır

Bu site T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2432 kez gösterilmiştir.